Kotva
Úřední deska
Přípravná třída
15.6.2020

Stále přijímáme děti do přípravné třídy ve školním roce 2020/21.
více informací o přípravné třídě zde

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Nové důležité informace k zápisu do prvních tříd

Autor: zsjm | Zobrazeno: 2169x

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.Zápisy budou probíhat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Možnosti podání přihlášky:
- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem (přiložte přihlášku a zápisový list, vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte naskenujte do  přílohy e-mailu)
- poštou
K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Škola Vám následně sdělí registrační číslo Vašeho dítěte.

Podobným způsobem postupujte se žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy, popřípadě se žádostí o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a lékaře).

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 15. 5. 2020. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.

Formuláře k zápisu: 
Žádost o přijetí (Velikost: 1.07 MB) 
Zápisový list pro školní rok 2020/2021 (Velikost: 1.07 MB) 
Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 1.07 MB) 
Žádost o zařazení do přípravné třídy (Velikost: 1.07 MB)