Kotva
Úřední deska
Ředitelské volno a podzimní prázdniny - říjen 2021
16.9.2021

V pátek 8. 10. 2021 se konají volby - žáci mají ředitelské volno

27. 10. - 29. 10. 2021 jsou podzimní prázdniny. Do školy žáci příjdou v pondělí 1. 11. 2021. 

Ředitelské volno
3.9.2021

V pondělí 27. 9. 2021 - ředitelské volno.

V úterý 28. 9. 2021 je státní svátek, žáci přijdou do školy ve středu 29. 9. 2021. 

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Informace k zápisu do prvních tříd a přípravné třídy

Zobrazeno: 1191x
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Způsob podání přihlášky k zápisu:

na www.zsjm.cz naleznete odkaz do aplikace Škola OnLine (aplikace bude spuštěna od 1. 4. 2021). Zde vyplníte elektronickou přihlášku, po jejím odeslání obdržíte na Vámi uvedený e-mail Žádost o přijetí popř. Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Žádáme vás o doručení vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí
do 1. ročníku,
popř. Žádosti o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a odborného lékaře)  těmito způsoby: 

- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem – bukovicova@zsjm.cz
- poštou

- osobním podáním ve škole
K žádosti přiložte kopie těchto dokladů:

průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,

u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Potřebné formuláře získáte na našich stránkách www.zsjm.cz – Pro žáky a rodiče – Formuláře ke stažení. K žádosti přiložte průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců potvrzení o pobytu v ČR kopii doporučení PPP k zařazení do přípravné třídy.

Vše doručte stejným způsobem (viz výše).

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 17. 5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte po zaregistrování elektronické přihlášky na Váš e-mail. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.