Kotva
Úřední deska
PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
13.5.2021

Seznam přijatých žáků podle přidělených registračních čísel:
YERQV; S6G1W; YIBLS; 8QPW6; 7YA9L; EPMVF; 1O2BR; AGXMP;    2103;  XRWBP; 13WBL; 1AFNB;  0KR9I; Z8LCY;   PSAY3; CP96K;      2TS7V; 0RIY1; RW4TT;  UI7EY;  2DKHP; RKI0M;  ZJX2Z;  8XBWQ;    7R7EM; LFIXX; O2JVE; QGCGO;   0YZXH; PDMFV; X4V4U; QTWJ4;    DK1BU; VT2I7; 8ZVDN; WY47X;  V3V3B; TPAIF;  NMR93;  P5L9X;      OQC8V; TKUTT; 5U8JC;  2102;  K6SEZ;  0VXAK;  CJVX3;  YWXQQ;  C19CW; YU5J5; KIRZD;  CTSC1; 2RNED; Z9393;  DE5EN; XO6GI; 9NPXR; T3SD2;  2J7WD;  LKF4V;  P62Y0;  4LVF3; XZO20; DA9HT; FAV1V;  2101;  L82UX;  3C8J1;  AG5LY; RFYEJ; 3BSOL                                                                                   

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o přijetí bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy od pondělí 17. 5. 2021.
V případě, že Vaše dítě 1. 9. 2021 do naší školy nenastoupí, oznamte tuto informaci co nejdříve na e-mail bukovicova@zsjm.cz , pokud jste již tak neučinili.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky a Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy jsou také k vyzvednutí v kanceláři školy (zatím pouze pro ty, kteří dodali potřebné doklady).

Přípravná třída
12.5.2021

Ve školním roce 2021/2022 máme ještě volné místo pro děti, kteří chtějí navštěvovat přípravnou třídu. 
více o přípravné třídě zde

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Informace k zápisu do prvních tříd a přípravné třídy

Zobrazeno: 684x
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Způsob podání přihlášky k zápisu:

na www.zsjm.cz naleznete odkaz do aplikace Škola OnLine (aplikace bude spuštěna od 1. 4. 2021). Zde vyplníte elektronickou přihlášku, po jejím odeslání obdržíte na Vámi uvedený e-mail Žádost o přijetí popř. Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Žádáme vás o doručení vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí
do 1. ročníku,
popř. Žádosti o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a odborného lékaře)  těmito způsoby: 

- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem – bukovicova@zsjm.cz
- poštou

- osobním podáním ve škole
K žádosti přiložte kopie těchto dokladů:

průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,

u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Potřebné formuláře získáte na našich stránkách www.zsjm.cz – Pro žáky a rodiče – Formuláře ke stažení. K žádosti přiložte průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců potvrzení o pobytu v ČR kopii doporučení PPP k zařazení do přípravné třídy.

Vše doručte stejným způsobem (viz výše).

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 17. 5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte po zaregistrování elektronické přihlášky na Váš e-mail. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.