Motto: "Škola Ti může otevřít dveře, ale projít jimi musíš sám."

Informace k zápisu do 1. třídy a přípravné třídy školní rok 2023/2024:

Zápis do 1. tříd proběhne za osobní přítomnosti ve škole ve středu 12. dubna a ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hodin.

Způsob podání přihlášky k zápisu:

Na stránkách školy naleznete odkaz do aplikace Škola OnLine (aplikace bude spuštěna od 1. 4. 2023). Zde vyplníte elektronickou přihlášku,po jejím odeslání obdržíte na Vámi uvedený e-mail registrační číslo a
Žádost o přijetí popř. Žádost o odklad povinné školní docházky.
Tuto žádost vyplní zákonný zástupce dítěte, vytiskne a podepíše.

 

K zápisu dítěte do 1. třídy vezměte s sebou:

- občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí popř. Žádost o odklad povinné školní docházky

- u cizinců je nutné i potvrzení o pobytu v ČR

K žádosti o odklad přiložte doporučení PPP a odborného lékaře.

 

Pokud by nastal problém s on-line přihlášením, lze přihlášku vygenerovat a vyplnit přímo ve škole ve dnech zápisu 12. a 13. 4. 2023.

Dítě můžete v mimořádných případech zapsat do 1. třídy i mimo tyto termíny, a to  po dohodě s vedením školy, nejpozději však do 30. 4. 2023.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 21. 4. 2023. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte po zaregistrování elektronické přihlášky na Váš e-mail. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.

 

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy:
Potřebné formuláře získáte na našich stránkách Formuláře ke stažení.
 
Žádost podejte osobně ve škole nejpozději do 16. 6. 2023.
Zároveň doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doporučení PPP k zařazení do přípravné třídy, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Nepřehlédněte
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
01.03.2023

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 22. 3. 2023 od 8:00 do 17:00 hod.
Přiveďte své děti do naší školy na akci ŠKOLA PŘED ŠKOLOU v úterý dne 28. 3. a ve středu 26. 4. 2023, sraz budoucích prvňáčků je v 15:30 hod. ve vestibulu školy.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 12. 4. a 13. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Škola před školou (Velikost: 404.54 kB)
Den otevřených dveří (Velikost: 102.61 kB)
Zápis do 1. třídy (Velikost: 360.91 kB)

Upozornění
09.01.2023

Žádáme všechny rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a parkovali svá vozidla mimo přechod pro chodce. 
Ohrožují tím děti, které přechod využívají pro cestu do školy.
Děkujeme za ohleduplnost. 

GDPR
25.05.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.