Motto: "Škola Ti může otevřít dveře, ale projít jimi musíš sám."

O škole

V pedagogickém sboru působí aprobovaní učitelé a v družině zkušené vychovatelky. V případě potřeby jsou ve třídách asistenti pedagoga. Ve škole působí školní poradenské pracoviště. (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence).
Zajímáme se o prevenci patologických jevů, spolupracujeme s různými organizacemi.
Pořádáme besedy a přednášky týkající se zdraví – zdravá strava, poruchy příjmu potravy, internet a jeho bezpečné užívání a další.
Zapojujeme se do projektů multikulturních, enviromentálních, zdravého životního stylu, finanční gramotnosti, jazykových projektů. Dále do projektů o lidských právech, charitativních a dalších…..
Navštěvujeme mnohá kulturní, divadelní a filmová představení.
Většina žáků vyjíždí na školu v přírodě či lyžařský kurz. Jsme aktivní na kolech, lyžích, bruslích, plaveme …
Škola je zařazena Státním zdravotním ústavem mezi Školy podporující zdraví. 

 
ruce

 

 •      vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Studánka (tzn. studium a noví kamarádi)
 •          od prvního ročníku 2023–2024 je zařazen do výuky anglický jazyk
 •          od druhého stupně probíhá výuka druhého ciziho jazyka - německého jazyka
 •          ve škole nabízíme pro žáky prvního i druhého stupně kroužek francouzského jazyka 
 •          ve škole působí aprobovaní učitelé
 •          dbáme na pozitivní klima v kolektivech
 •          jsme ZDRAVÁ ŠKOLA – podporujeme pobyt na čerstvém vzduchu. V rámci 30minutových relaxačních přestávek využíváme naše hřiště ve vnitrobloku.
 •          pravidelně vyjíždíme na školy v přírodě a lyžařské výcviky
 •          pořádáme zájezdy do zahraničí
 •          školní poradenské pracoviště – metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog, vedení školy
 •          tablety a plně vybavená počítačová učebna, interaktivní tabule v každé třídě, IT panely
 •          široká nabídka kroužků a aktivit
 •      keramická dílna, školní kuchyňka
 •          školní družina, školní klub
 •          spolupráce se Společností rodičů a přátel školy ZŠ Jana Masaryka a Školskou radou

Nepřehlédněte
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
01.03.2023

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 22. 3. 2023 od 8:00 do 17:00 hod.
Přiveďte své děti do naší školy na akci ŠKOLA PŘED ŠKOLOU v úterý dne 28. 3. a ve středu 26. 4. 2023, sraz budoucích prvňáčků je v 15:30 hod. ve vestibulu školy.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 12. 4. a 13. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Škola před školou (Velikost: 404.54 kB)
Den otevřených dveří (Velikost: 102.61 kB)
Zápis do 1. třídy (Velikost: 360.91 kB)

Upozornění
09.01.2023

Žádáme všechny rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a parkovali svá vozidla mimo přechod pro chodce. 
Ohrožují tím děti, které přechod využívají pro cestu do školy.
Děkujeme za ohleduplnost. 

GDPR
25.05.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.