Kotva
Úřední deska
Vánoční trhy
23.11.2021

VÁNOČNÍ TRHY 

Z důvodu trvající epidemiologické situace se  nebudou vánoční trhy konat.

 

Testování
16.11.2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne na všech školách testování na onemocnění covid-19 ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.

 

  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, nemoc) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) 
  • leták  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Let%C3%A1k-O-T-N.pdf

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
2.11.2021

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne testování žáků všech ročníků a dětí v přípravné třídě ve dnech 8. a 15. listopadu 2021.

Testovat se nemusí ten, kdo doloží potvrzení, že:

. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

.  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

.  absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3375x
Kroužky nabízené ve školním roce 2021/2022

Agentura Kroužky - info@krouzky.cz - www.krouzky.cz :

Hip Hop a Street dance                  - čtvrtek 14:30 - 15:30 hod.

Badminton                                       - pátek 13:50 - 14:50 hod.

Florbal                                               - pátek  15:00 - 16:00 hod.

Aerobik                                               - středa 13:50 – 14:50 hod.

Jóga                                                    - úterý 15:30 – 16:30 hod.

Angličtina pro 1. třídu                     - pondělí 13:50 - 14:50 hod.
Angličtina pro 2. třídu                     pondělí 15:00 - 16:00 hod.
Vědecké pokusy I. začátečníci        - úterý  14:00 - 15:00 hod.
Vědecké pokusy II. pokročilí           středa13:50 - 14:50 hod.

Vědecké pokusy III. mazáci             - středa 15:00 - 16:00 hod.


Tenisová škola TALLENT – středa 17:00 - 19:00 hod. - info@talent.czwww.tallent.cz 

 

Gymnastika pro dětičtvrtek 15.30 – 16.30 – info@gymnastikaprodeti.org
                                                                           www.gymnastikaprodeti.org

 

Veselá věda -  pondělí 14:30 - 15:30 hod. - tereza.stojankova@veselaveda.cz 

                                                                     www.veselaveda.cz

 

Berukroužky & Crokid -  info@berukrouzky.cz

                                           www.berukrouzky.cz

 

Kutilská dílna - pondělí 14:00 - 15:00 hod.

Dílnička pro holky - pondělí 15:00 - 16:00 hod.

Malý kuchtík - úterý 14:00 - 15:00 hod.

Keramika - úterý 15:00 -16:00 hod.

Hollywood Club - čtvrtek 14:00  -15:00 hod.

 

Kroužek francoužstiny - letáček (Velikost: 124 kB)

vede paní učitelka Silvie Chytrá Dratvová - chytra@zsjm.cz

1. stupeň - pondělí 13:50 - 14:00 hod.

2. stupeň - středa 14:15 - 15:15 hod.

 

Vážení rodiče,

 

v letošním školním roce naše škola rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit o kroužek francouzštiny.

Vaše děti se seznámí nejen se základy tohoto libozvučného jazyka, ale rovněž s francouzskými reáliemi. Osvojí si nejen základní slovíčka a fráze, ale naučí se též písničky, básničky a ochutnají některé speciality, které si společně ve školní kuchyňce připravíme.

Ráda bych s nimi navštívila Francouzský institut, kde si v mediatéce budou moci již brzy vypůjčit komiksy a knížky ve zjednodušené francouzštině, zahrát hry či v kinosále zhlédnout film v původním znění s titulky.

Kroužek se bude konat jednou týdně pro 1. stupeň ZŠ a jednou týdně pro 2. stupeň ZŠ.

Předpokládaný začátek je 4. října. Dny a časy byly zvoleny tak, aby nekolidovaly s odpoledním vyučováním ani s programem školní družiny. Cena kroužku za pololetí je 2 500 Kč.

Zároveň tímto škola mapuje zájem rodičů o případnou nabídku výuky francouzštiny od 6. třídy jako dalšího cizího jazyka vedle němčiny.

S přátelským pozdravem

Mgr. Silvie Chytrá Dratvová