Kotva
Úřední deska
Vánoční trhy
23.11.2021

VÁNOČNÍ TRHY 

Z důvodu trvající epidemiologické situace se  nebudou vánoční trhy konat.

 

Testování
16.11.2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne na všech školách testování na onemocnění covid-19 ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.

 

  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, nemoc) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) 
  • leták  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Let%C3%A1k-O-T-N.pdf

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
2.11.2021

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne testování žáků všech ročníků a dětí v přípravné třídě ve dnech 8. a 15. listopadu 2021.

Testovat se nemusí ten, kdo doloží potvrzení, že:

. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

.  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

.  absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Organizační schéma školy 2020/2021

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3257x

 

1. Ředitelka Mgr. Iva Vlášková tel. 222516752,
  vlaskova@zsjm.cz
2. Zástupce ředitelky Mgr. Vanda Sedláčková tel. 222514503,
  sedlackova@zsjm.cz
3. Koordinátor  Školy podporující zdraví
Mgr. Eliška Nahodilová

nahodilova@zsjm.cz 
  Mgr. ZuzanaMesteková  mestekova@zsjm.cz 
4. Výchovný poradce Mgr. Vanda Sedláčková sedlackova@zsjm.cz
5. Protidrogový preventista Mgr. Eliška Nahodilová  nahodilova@zsjm.cz 
6. Třídní učitelé Petra Balbinderová

I. A tř.

balbinderova@zsjm.cz 

  Mgr. Blanka Moravová

I. B tř.

moravova@zsjm.cz

  Mgr. Pavlína Brabcová

II. A tř. 

brabcova@zsjm.cz 

  Mgr. Eliška Nahodilová

II. B tř.

nahodilova@zsjm.cz 

  Mgr. Kateřina Plecitá III. A tř.
plecita@zsjm.cz
  Mgr. Helena Blahová III. B tř.
helena.blahova@zsjm.cz 
  Mgr. Nora Doležalová IV. tř.
dolezalova@zsjm.cz
  Mgr. Nela Brabcová V. A tř.
nbrabcova@zsjm.cz
  Mgr. Jana Dočekalová V. B tř.
docekalova@zsjm.cz 
  Mgr. Jitka Šulcová

VI. tř. 

sulcova@zjsm.cz

  RNDr. Václav Sýkora CSc.

VII. tř.

sykora@zsjm.cz 

  Lucie Brodníčková

VIII. tř.

brodnickova@zsjm.cz 

  Mgr. Zuzana Mesteková IX. tř.
mestekova@zsjm.cz  
7. Netřídní učitelé Mgr. Ivana Mrázková mrazkova@zsjm.cz 
  Daniel Kadlec kadlec@zsjm.cz 
8. Přípravná třída Martina Cigánková cigankova@zsjm.cz
9. Asistent pedagoga Mgr. Silvie Arnoldová arnoldova@zsjm.cz
  Květa Bláhová kveta.blahova@zsjm.cz
  Karla Bergerová bergerova@zsjm.cz 
  Kateřina Knapová knapova@zsjm.cz
  Mgr. Radka Dlouhá dlouha@zsjm.cz
  Zuzana  Hasalová hasalova@zsjm.cz
  Jana Herinková herinkova@zsjm.cz
  Lucie Hlavínová hlavinova@zsjm.cz
  Mgr. Silvie Chytrá Dratvová dratvova@zsjm.cz
  Hana Melíšková meliskova@zsjm.cz
  Miroslava Prokschová prokschova@zsjm.cz
10. Školní psycholog Mgr. Michal Žmolík zmolik@zsjm.cz; m.zmolik@seznam.cz 
11. Speciální pedagog Mgr.Zuzana Wiedemann wiedemann@zsjm.cz 
     
12. Vychovatelky ŠD Bc. Jindřiška Horová 

odd. II.
horova@zsjm.cz 
  Bc. Pavla Hachová odd. IV.
hachova@zsjm.cz 
  Lenka Oušková odd. III.
ouskova@zsjm.cz 
  Barbora Paszycová odd. I.
paszycova@zsjm.cz
13. Školní klub Hana Melíšková meliskova@zsjm.cz    
     
14. Hospodářka školy Taťána Martinková tel. 222515187, 731253381
martinkova@zsjm.cz
15. Ekonomka školy Ing. Alice Bukovičová tel. 222515187, 731253381
bukovicova@zsjm.cz
16. Školník Jaroslav Brabec tel. 732539952
brabec@zsjm.cz 
17. Sborovna   tel. 222514433,
sborovna@zsjm.cz
18. Školní jídelna Anna Kunová tel. 727833570
vinohrady@sspv.cz