Kotva
Rozpočet ZŠ
Úřední deska
Organizace posledního dne 30. 6. 2022
28.6.2022

- 8:00 - 8:45 hod. - slavnostní předávání vysvědčení
- 8:50 hod. - poslední zvonění žáků 9. tř.
- 10:00 - 11:30 hod. - vydávání obědů - Pokud nechcete oběd, nezapomeňte včas odhlásit!
- školní družina pouze do 17:00 hod.
Přejeme všem krásné prožití prázdnin!!!

Informace školní jídelny ke dni 30. 6. 2022
27.6.2022

Prosím o včasné odhlášení oběda na poslední den školního roku tj 30. 6., pokud se nedostavíte k obědu, který se bude vydávat v době
od 10:00 do 12:30 hodin.
Dále prosím, o vyrovnání případných nedoplatků na stravovacím účtu.
Děkuji.
Kunová Anna

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

                                              

                                            

Mapa webu
A
A
A
Chyba K této položce menu není připojena žádná kategorie!

Další Informace k zápisu do 1. třídy školní rok 2022/2023:

Zobrazeno: 327x

Věk dětí k zápisu:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší věku 6 let, pokud mu není povolen odklad (1. 9. 2015 - 31. 8. 2016).

Podmínka pro přijetí dítěte, které dovrší věk 6 let od září 2022 do konce prosince 2022
(datum narození 1. 9. 2016 - 31. 12. 2016)
žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

Podmínka pro přijetí dítěte, které dovrší věk 6 let od ledna 2023 do konce června 2023 
(datum narození 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017) 
žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

Odklad povinné školní docházky:
Žádost o odklad musí být podána písemně do 30. 4. 2022.  Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (je ke stažení (Velikost: neznámá))

Cizinci
Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona č. 561/2004 Sb., změna č. 472/2011 Sb.
Občané z ostatních zemí mají stejný přístup, pokud prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR (přechodný pobyt, trvalý pobyt -podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR). 

 

Přípravná třída 
Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Žádost o zařazení do přípravné třídy musí být doporučena Pedagogicko psychologickou poradnou (žádost ke stažení (Velikost: 16.59 kB) )

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.