Kotva
Úřední deska
Upravené informace pro rodiče žáků prvního stupně a dětí přípravné třídy
20.5.2020

viz příloha  (Velikost: 14.89 kB)
Čestné prohlášení (Velikost: 755.09 kB)

 

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY ve školním roce 2020/2021
11.5.2020

Seznam přijatých žáků podle přidělených registračních čísel:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40;

41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60;

61; 62; 63; 64; 65

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy od 18. 5. 2020.
V písemné podobě bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Informace pro žáky 9. třídy – příprava na přijímací zkoušky
7.5.2020
  1. Příprava bude probíhat dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin, tzn. dvě hodiny –          hodina českého jazyka, hodina matematiky.
  2. Začínáme v úterý 12. 5. 2020.
  3. Distanční vzdělávání bude stále pokračovat.
  4. Možnost obědů – studený oběd v krabičce /z naší jídelny/, cena stejná.
  5. Žáci si do školy přinesou: roušku a čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního  onemocnění /ke stažení zde (Velikost: 755.09 kB)/.

 

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 001/2020/ZŠ „ Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 – oprava podlah v ZŠ“
28.4.2020

Text výzvy zde (Velikost: 623.62 kB)

NOVÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
20.3.2020

Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Možnosti podání přihlášky:
- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem (přiložte přihlášku a zápisový list, vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte naskenujte do  přílohy e-mailu)
- poštou.

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.
Škola Vám následně sdělí registrační číslo Vašeho dítěte.
Podobným způsobem postupujte se žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy, popřípadě se žádostí 
o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a lékaře).
Potřebné formuláře zde.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 15. 5. 2020. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.

K zápisu není potřeba chodit pro potvrzení trvalého bydliště na Úřad MČ Praha 2.

Informace pro žáky a jejich rodiče – úkoly k domácímu studiu
11.3.2020

Třídní učitelé 1. stupně a učitelé jednotlivých předmětů budou předávat učivo k samostudiu elektronicky, telefonicky, ve výjimečných případech osobně po domluvě s vyučujícím.

Zrušení pronájmů v době uzavření základní školy
11.3.2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol, rušíme tímto veškeré pronájmy pro děti i dospělé do odvolání. 
Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče - Den otevřených dveří
11.3.2020

Z důvodu uzavření školy - epidemie koronaviru se ruší den otevřených dveří, který měl být dne 25.3.2020.

Jídelna v době uzavření školy není v provozu.
11.3.2020

Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny.

Důležitá informace pro rodiče!!!
10.3.2020

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se z důvodu epidemie koronaviru od středy 11. 3. 2020 ruší výuka na všech základních školách do odvolání.
Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních školách.

Situace se neustále mění, budeme se snažit Vás informovat.
Děkujeme za pochopení. 
Mgr. Iva Vlášková, ředitelka školy

 

Zápis do budoucích prvních tříd
13.2.2020

se koná ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 hod. do 18 hod..
Více informací k zápisu najdete v sekci Pro žáky a rodiče.

Přijímáme děti do přípravné třídy. (více o přípravné třídě)

Den otevřených dveří
1.1.1970

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná ve středu 25. března 2020.
Školu můžete navštívit v době od 8. hod. do 18. hod.
Po domluvě lze školu navštívit kdykoliv během celého školního roku.

Dočasné změny v provozu ŠD
10.12.2019

Od čtvrtka 12. 12. 2019 z důvodu rekonstrukce toalet v přízemí školy dojde k těmto změnám:
1. odd. – vych.B.Filipová   přemístěno do 3.patra – uč. 411 – 1.B
2. odd. – vych.J.Horová     přemístěno do 3. patra - uč. 404 – 2.tř.
Ranní a koncová družina  přemístěna do uč. přípravné třídy č. 310 ve 2. patře.
Prosím zvoňte na příslušná oddělení:
1.odd. – B.Filipová -  uč. 411
2.odd. – J.Horová   – uč. 404
3.odd. – L.Oušková – uč. 315
4.odd. – P.Hachová – uč. 310
Děkujeme za pochopení.

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

"Poťouchlá sváča" - nabídka zdravých svačin do školy
6.9.2019

Využijte i v tomto školním roce možnost odebírat přímo ve škole čerstvě připravené svačiny.
www.potouchlasvaca.cz

 

Školní hřiště
20.8.2019

je v zimním období od listopadu do března pro veřejnost UZAVŘENO.

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

 
 
Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A
Autor: zsjm | Zobrazeno: 61x
Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 budou mít žáci 1. stupně a děti přípravné třídy možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole formou školních skupin, maximální počet žáků ve skupině je 15. Přihlásit své dítě můžete do 18. 5. 2020. Děti budou zařazeny do skupin, budeme se snažit zachovat skupinu dětí ze stejné třídy a jejich paní učitelku. Pouze v případech, kdy se přihlásí velmi malý počet dětí, spojíme je v jednu skupinu. Nebo naopak, pokud jejich počet přesáhne 15, rozdělíme je na dvě skupiny.

Autor: zsjm | Zobrazeno: 113x
Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1. stupně a přípravné třídy účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Přihlásit své dítě můžete do 18. 5. 2020. Skupiny se naplňují do počtu 15 dětí. Škola bude otevřená cca od 8.00 do 16.00 hod.. Více informací poskytneme v příštím týdnu.

Autor: zsjm | Zobrazeno: 69x
1. Příprava bude probíhat dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin, tzn. dvě hodiny – hodina českého jazyka, hodina matematiky.
2. Začínáme v úterý 12. 5. 2020. 
3. Distanční vzdělávání bude stále pokračovat. 
4. Možnost obědů – studený oběd v krabičce /z naší jídelny/, cena stejná.
5. Žáci si do školy přinesou: roušku a čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
   /ke stažení zde/

Autor: zsjm | Zobrazeno: 276x
Vážení rodiče, Den otevřených dveří byl na naší i ostatních školách zrušen, zápisy do 1. a přípravné třídy proběhnou online. Ale chceme vás ujistit, jakmile se školy budou moci otevřít, pozveme vás i vaše děti do školy, odpovíme na vaše dotazy, seznámíme vás s prostředím školy, s paní učitelkami a vedením školy. Doufejme, že vše se podaří zvládnout do konce června. Ale situace s epidemií se vyvíjí, zatím nezbývá než popřát vám všem hodně zdraví a optimismu. Těšíme se na vás Vedení školy a pedagogický sbor Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 21

Autor: zsjm | Zobrazeno: 767x

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.Zápisy budou probíhat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Autor: zsjm | Zobrazeno: 215x
Z důvodu uzavření školy - epidemie koronaviru se ruší den otevřených dveří, který měl být dne 25. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že uzavření škol je na dobu neurčitou, lze předpokládat, že se posune termín zápisu do 1. tříd. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví. Důležité informace budeme průběžně uveřejňovat na našich webových stránkách www.zsjm.cz. Kancelář školy bude otevřena denně v době od 9.00 do 11.00 hod.. Mobilní telefon do kanceláře: 731 253 381

Autor: zsjm | Zobrazeno: 246x

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje Čssz o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.
více zde 


Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budou školou potvrzovány elektronicky. 
O potvrzení si rodiče požádají emailem a škola  potvrzení zašle naskenované zpět. Pro omluvu u zaměstnavatele to bude stačit. Originál bude třeba předložit až dodatečně pro výplatu dávky. Magistrát se snaží dojednat, aby nebylo potřeba originál předkládat vůbec a stačila naskenovaná verze. 
V případě nutnosti lze si žádost vyzvednout i osobně v kanceláři školy v době od 9.00 - 11.00 hod..

Žádost o ošetřovné


Autor: zsjm | Zobrazeno: 264x
Ve středu 5. 2. jsme s dětmi ze ŠD navštívili Přírodovědné oddělení DDM Prahy 2, kde byl pro nás připraven program: Koloběhy v přírodě.

Autor: zsjm | Zobrazeno: 353x
5.A se přihlásila u ornitologické společnosti na "Ptačí hodinku". Ptačí hodinka se týká sčítání ptáků různých druhů u krmítek po dobu jedné hodiny ve dnech 10. 1. - 12. 1. 2020. 

Autor: zsjm | Zobrazeno: 377x
Naši žáci z 2. stupně měli tu čest se zúčastnit se slavnostního nástupu za účelem návratu příslušníků AČR ze zahraničních operací a mírových misí OSN.

12 ... 16
Celkem: 151 článků