Kotva
Úřední deska
Vánoční trhy
23.11.2021

VÁNOČNÍ TRHY 

Z důvodu trvající epidemiologické situace se  nebudou vánoční trhy konat.

 

Testování
16.11.2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne na všech školách testování na onemocnění covid-19 ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.

 

  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, nemoc) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) 
  • leták  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Let%C3%A1k-O-T-N.pdf

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
2.11.2021

Dle mimořádného opatření MZ ČR proběhne testování žáků všech ročníků a dětí v přípravné třídě ve dnech 8. a 15. listopadu 2021.

Testovat se nemusí ten, kdo doloží potvrzení, že:

. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

.  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

.  absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2022
12.11.2019

viz Dokumenty

GDPR
25.5.2018

povinné údaje ke zpracování osobních údajů naleznete v sekci Pro rodiče - GDPR

Rozvrhy
Projekty

 

                                                         

 

 

Mapa webu
A
A
A

Informace k zápisu do prvních tříd a přípravné třídy

Zobrazeno: 1369x
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Pro zápis do naší školy můžete využit celé období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Způsob podání přihlášky k zápisu:

na www.zsjm.cz naleznete odkaz do aplikace Škola OnLine (aplikace bude spuštěna od 1. 4. 2021). Zde vyplníte elektronickou přihlášku, po jejím odeslání obdržíte na Vámi uvedený e-mail Žádost o přijetí popř. Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Žádáme vás o doručení vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí
do 1. ročníku,
popř. Žádosti o odklad školní docházky (přiložte kopie doporučení PPP a odborného lékaře)  těmito způsoby: 

- datovou schránkou  - číslo datové schránky: ukww87e
- e-mailem – bukovicova@zsjm.cz
- poštou

- osobním podáním ve škole
K žádosti přiložte kopie těchto dokladů:

průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,

u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Potřebné formuláře získáte na našich stránkách www.zsjm.cz – Pro žáky a rodiče – Formuláře ke stažení. K žádosti přiložte průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců potvrzení o pobytu v ČR kopii doporučení PPP k zařazení do přípravné třídy.

Vše doručte stejným způsobem (viz výše).

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých dětí je stanoven na 17. 5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte po zaregistrování elektronické přihlášky na Váš e-mail. Seznam bude uveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách.